Tietoisia valintoja, aukeavia mahdollisuuksia ja uteliaita hyppyjä kohti tuntematonta

24.1.2023
Tutkija viikossa
Saara Rastio
Tutkija Marko Lähteenmäen kiinnostus perheisiin, lapsiin ja nuoriin heräsi jo kasvatustieteen opintojen aikana perhekuntoutuskeskuksessa ohjaajan sijaisuuksia tehdessä

Miten kuvailisit omaa tutkimussuuntaustasi ja kiinnostuksen kohteitasi? Mitä asioita selvität FINSCIssä?

Tutkimukselliset kiinnostuksen kohteet ovat suuntautuneet eri teemojen pohjalta perheisiin, lapsiin ja nuoriin. Olen tutkinut mm. pikkulapsiperheiden tukiverkostoja ja tuen lähteitä erityisesti isäksi tulleiden näkökulmasta. FINSCIssä minua kiinnostaa selvittää, millaisia tiedepääomaprofiililtaan latentteja ryhmiä on löydettävissä. Tämän lisäksi tarkastelen tiedepääoman mahdollisia kytköksiä perhetaustoihin.

Miten päädyit tutkijaksi?

Ensimmäiset askeleet tutkijan uralle syntyivät kasvatustieteen opintojen aikana tehdessäni ohjaajan sijaisuuksia perhekuntoutuskeskuksessa. Tällöin heräsi mielenkiinto perheitä, lapsia ja nuoria koskevista kysymyksistä sekä siitä, miten heitä onnistuttaisiin auttamaan erilaisissa elämäntilanteissa. Tuolloin en vain tiennyt, että urani ja osa tulevista tutkimuksistani tulevat liittymään näihin teemoihin. Opinnoista valmistumisen jälkeen yksi työtehtävistäni suuntautui vuonna 2008 käynnistyneeseen Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimukseen, joka tarkastelee monitieteisesti lasten ja heidän perheidensä hyvinvointia. Tällöin suuntasin jo yhä enemmän tutkimuksen pariin. Kiteytetysti tutkijan tehtävät ovat olleet summa omia tietoisia valintoja, aukeavia mahdollisuuksia ja uteliaita hyppyjä kohti tuntematonta.

Vapaalla voi ehostaa ja maalailla, vaikka vanhan aitan

Mikä on ollut suurin ajattelusi muutos tai mullistavin oppimiskokemus urallasi?

Olen kokenut lähtökohtaisesti opettavaisena ja antoisana työskentelyn monitieteisessä työyhteisössä osaamiseltaan erilaisten ihmisten kanssa, jotka törmäyttävät tai antavat uusia näkökulmia omaan ajatteluun. Suurimman muutoksen sijaan puhuisin hiljaisesta ja vaiheittain etenevästä muutoksesta, josta vähitellen muodostuu ihan varteenotettava oppimiskokemus – tästä esimerkkinä vaikkapa väitöstutkimus ja se, mitä olen osannut alkuvaiheessa ja mitä valmistuttuani, millaisia menetelmiä hallitsen tai olen käyttänyt, miten tunnen alan tutkimuksia, keitä ihmisiä tunnen tai keiden kanssa olen tehnyt yhteistyötä, millainen kirjoittaja olen. Kun pohdin edellisiä kysymyksiä, ne vievät muutoksen ja omien oppimiskokemusten äärelle.

Millä tavalla ajattelusi on viime aikoina muuttunut?

Vaikea sanoa täsmällisesti, mikä on juuri viime aikoina muuttunut, mutta moni asia herättää ajatuksia tässä maailmantilanteessa. Tutkimuksen näkökulmasta koen monet aiheet entistä tärkeämpänä myös lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyvissä kysymyksissä.

Katariinanlaakson luontopolku on yksi suosikkilenkkeilyreiteistäni kesäisin

Mikä muu tutkimuksen ulkopuolella kiinnostaa, innostaa, on elämässäsi tärkeää?

Tutkimuksen ulkopuolella ja vastapainona ulkoilen ja liikun eri muodoissa. Vietän aikaa läheisten ja ystävien kanssa. Maaseudun kasvattina minussa asuu myös konkreettinen tekijä ja sisäinen puutarhuri.

Miten selittäisit käsitteen "tiedepääoma" mahdollisimman lyhyesti?

Tiedepääoma on tiedettä koskevia tiedollisia valmiuksia, resursseja ja asenteita, jotka rakentuvat vallitsevassa ajassa yksilöistä ja yhteisöistä käsin.