FINSCI-hankkeen julkaisuja

Vertaisarvioidut julkaisut

Koskela, T., Kontkanen, S., Kärkkäinen, S., Waltzer, K., Havu-Nuutinen, S., & Mikkilä-Erdmann, M. (2021).
Tiedepääoma ja koulutuksellinen tasa-arvo suomalaisessa luonnontieteiden osaamisessa. Tiedepolitiikka, 46(4), 42-50

Suortti, E., Havu‐Nuutinen, S., & Kärkkäinen, S. (2023). Finnish parents´ science capital and its association with sociodemocraticissues. International Journal of Science Education, 1-20.

Muut tieteelliset julkaisut

Kaakinen, J. K., Havu-Nuutinen, S., Häikiö, T., Julku, H., Koskela, T., Mikkilä-Erdmann, M., Pihlajamäki, M., Pritup, D., Pulkkinen, K., Saarikivi, K., Simola, J. & Wikström, V. (2023). Science Capital: Results from a Finnish Population Survey. EdArXiv. https://doi.org/10.35542/osf.io/qgzfy.

Koivu, T., Pulkkinen, K., Myllykoski, M., Kaakinen, J. K., & Tomminen, J. (2021). Haasteena suomalaisen tiedepääoman vahvistaminen. Tieteessä tapahtuu, 39(5)

Myllykoski, M. (2021). Kuinka kartuttaisimme yhteiskunnan tiedepääomaa?. Tieteessä tapahtuu, 39(2)

Politiikkasuositukset

Tiedepääoman kartuttaminen kansalliseksi tavoitteeksi. FINSCI-politiikkasuositus 1/2022 (30.9.2022)