FINSCI-hankkeen julkaisuja

Vertaisarvioidut julkaisut

Koskela, T., Kontkanen, S., Kärkkäinen, S., Waltzer, K., Havu-Nuutinen, S., & Mikkilä-Erdmann, M. (2021).
Tiedepääoma ja koulutuksellinen tasa-arvo suomalaisessa luonnontieteiden osaamisessa. Tiedepolitiikka, 46(4), 42-50.

Mäki, K. O., Karlsson, L. C., Kaakinen, J. K., Schmid, P., Lewandowsky, S., Antfolk, J., & Soveri, A. (2023). Tailoring interventions to suit self-reported format preference does not decrease vaccine hesitancy. Plos one, 18(3), e0283030. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283030

Suortti, E., Havu-Nuutinen, S., & Kärkkäinen, S. (2023). Finnish parents’ science capital and its association with sociodemographic issues. International Journal of Science Education, Part B, 1-20. https://doi.org/10.1080/21548455.2023.2263607

Vidbäck, A., Iiskala, T., & Mikkilä-Erdmann, M. (2023). Opettajien kokemuksia tiedelukutaidon opetuksen haasteista alakoulussa. Ainedidaktiikka, 7(2), 3-24.

Muut tieteelliset julkaisut

Kaakinen, J. K., Havu-Nuutinen, S., Häikiö, T., Julku, H., Koskela, T., Mikkilä-Erdmann, M., Pihlajamäki, M., Pritup, D., Pulkkinen, K., Saarikivi, K., Simola, J. & Wikström, V. (2023). Science Capital: Results from a Finnish Population Survey. EdArXiv. https://doi.org/10.35542/osf.io/qgzfy.

Koivu, T., Pulkkinen, K., Myllykoski, M., Kaakinen, J. K., & Tomminen, J. (2021). Haasteena suomalaisen tiedepääoman vahvistaminen. Tieteessä tapahtuu, 39(5).

Myllykoski, M. (2021). Kuinka kartuttaisimme yhteiskunnan tiedepääomaa?. Tieteessä tapahtuu, 39(2).

Politiikkasuositukset

Tiedepääoman kartuttaminen kansalliseksi tavoitteeksi. FINSCI-politiikkasuositus 1/2022 (30.9.2022).