Haluatko osallistua?

Tutkimuksiin tarvitaan mukaan monenlaisia ihmisiä. Tänne ilmestyy kutsuja FINSCIn tutkimuksiin sitä mukaa kun tutkimukset lähtevät käyntiin. Täältä löydät myös tietoa tapahtumistamme. Tutkimuksiin osallistuminen on mainio tapa kokea, miten erilaisista asioista otetaan selvää!

NYT MENOSSA:
Uskotko tähän väitteeseen?

AIEMPIA TUTKIMUKSIA:

Uteliaisuus ja päätöksenteko
Uskomuskysely
Tieteellinen ajattelu ja päätöksenteko jokapäiväisessä elämässä -tutkimus
Vanhempien tiedepääomakysely
Mitä tiede tarkoittaa

NYT MENOSSA

Uskotko tähän väitteeseen?

Tutkimuksessa "Silmänliikkeet ja EEG-vasteet väitteiden lukemisen aikana" selvitetään, miten lukijan suhtautuminen erilaisiin väitteisiin heijastuu silmänliikkeisiin ja aivosähkökäyrävasteisiin lukemisen aikana. Kokeessa luetaan lyhyitä väitteitä ja tehtävänäsi on arvioida, onko väite entuudestaan tuttu ja kuinka samaa mieltä väitteen kanssa olet. Vastaukset ovat anonyymejä, eikä niitä pystytä yhdistämään yksittäiseen henkilöön.

Voit osallistua, jos: näkösi on normaali tai laseilla korjattuna normaali, äidinkielesi tai kotikielesi on suomi, ja sinulla ei ole diagnosoitua lukihäiriötä.

Kokeen kesto on 2 tuntia. Palkintona saat 10€ SuperLahjakortin. Voit myös nähdä tallenteen silmänliikkeistäsi kokeen jälkeen!

Ilmoittaudu mukaan: https://psykoehlot.utu.fi/main/experiment/100/

AIEMPIA TUTKIMUKSIA

Uteliaisuus ja päätöksenteko

Helsingin yliopiston tutkimuksessa “Neurokognitiiviset tunnusmerkit tieteelliseennäyttöön perustuvassa päätöksenteossa” selvitettiin uteliaisuuden ja päätöksenteon neurokognitiivista perustaa.Tutkimus sisälsi tehtäviä ja kyselyjä, ja se koostuu kahdesta osasta: 1. Helsingissä suoritettavasta laboratorio-osasta, jossa mitattiin aivosähkökäyrää sekä silmänliikkeitä, kesto noin 2,5 tuntia henkilöstä riippuen. 2. Verkossa omalla tietokoneella suoritettavasta osasta, kesto noin 1 tunti.
Tutkimuksen aineistonkeruu on päättynyt, tiedotamme tuloksista myöhemmin!

Uskomuskysely

Turun yliopiston psykologian oppiaineessa selvitettiin kyselytutkimuksella suomalaisten uskomuksia ja käsityksiä ajankohtaisista aiheista.
Tutkimuksen aineistonkeruu on päättynyt, tiedotamme tuloksista myöhemmin!

Vanhempien tiedepääomakysely

Itä-Suomen yliopistossa tutkittiin vanhempien tiedepääomaa. Kyselyllä selvitettiin peruskouluikäisten lasten vanhempien näkemyksiä tieteestä, tieteen merkityksestä ja tiedekasvatuksen roolista perheessä.
Tutkimuksen aineistonkeruu on päättynyt, tiedotamme tuloksista myöhemmin!

Tieteellinen ajattelu ja päätöksenteko jokapäiväisessä elämässä -tutkimus


Helsingin yliopiston tutkimuksessa “Tieteellinen ajattelu ja päätöksenteko jokapäiväisessä elämässä” selvitettiin, miten ihmiset tekevät päätöksiä tieteellisistä aiheista. Monista asioista on nykyisin saatavilla valtavasti erilaista tietoa, ja päätöksenteko voi olla hyvinkin hankalaa. Selvitimme, miten erilaiset asenteet, mielipiteet, ajattelu- ja tiedonkäsittelyn tavat vaikuttavat päätöksiin. Tutkimuskysely sisälsi kyselyjä ja tehtäviä, joiden avulla pyrimme ymmärtämään, mitkä tekijät vaikuttavat päätöksentekoon.
Tutkimuksen aineistonkeruu on päättynyt, tiedotamme tuloksista myöhemmin!

Mitä tiede tarkoittaa -kysely

Kun ryhdyimme kääntämään suomeksi tieteeseen liittyviä kyselyitä, havaitsimme että ihmiset voivat ymmärtää sanan tiede eri tavoin. Meitä alkoikin kiinnostaa, mitä tiede itse kullekin tarkoittaa. Kerromme tuloksista aivan pian!