Mis seisus on soome teaduskapital? - Uurime järgi!

Teaduskapital on teadusega seonduvate arusaamade summa – mida inimene teadusest teab, mida sellest mõtleb, milliseid teaduse esindajaid tunneb ja kuidas ta ise selle kõige valguses igapäevaelus tegutseb. Teaduskapitali alus luuakse koolides ja õpingute kaudu, elukestev õpe loob seda lisaks ka igaühe enda sotsiaalsete võrgustike kaudu.

FINSCI on uurimisprojekt, mis soovib suurendada soomlaste teaduskapitali, et igaühel oleks järjest paremad eeldused mõista kasvõi näiteks kliimamuutusega seotud nähtusi. Tuleb osata eristada õiget teadmist valest, suuta teha läbiuuritud andmetel põhinevaid otsuseid ning mitte lasta end mõjutada pettustel, arvamuste polariseerumisel ja manipuleerimistel. Ühine teaduskapital parandab ühiskonna õiglust ja võrdväärsust.

Kes me oleme?

FINSCIs on kaasatud Turu, Helsingi ja Ida-Soome ülikoolid, teaduskeskus Heureka ja Skope ry. Ülikoolid uurivad, kuidas teadmised ja tunded mõjutavad otsustamist ja kuidas saaks teaduskapitali suurendada. Heureka arendab koos varem kaasamata inimestega uusi osalemisvorme ning Skope ry korraldab teadusüritusi ja muid publikule suunatud sündmusi. Projekti rahastab Soome Akadeemia juures tegutsev Strateegiliste uuringute nõukogu.

Grupifoto, illustratsioon, kus on kujutatud uurimisrühma liikmed

Tule osalema!

Meie projekti esimene eesmärk on selgitada välja, mis seisus soome teaduskapital on. Tulge osalege uuringus ja vastake FINSCI teaduskapitali küsitlusele siit avaneva lingi kaudu.Kogume ühele veebilehele kogu teabe kõigi meie uuringute ja ürituste kohta. FINSCI uuringud tõlgitakse vastavalt võimalustele ka teistesse keeltesse. Enamasti on uuringute põhikeeleks soome keel. Samalt veebilehelt saab leida ka teavet muude soome uurimisprojektide kohta, kus otsitakse osalejaid.
FINSCI uuringud ja üritused (soome keeles)

Illustratsioon, kus on kujutatud uuringud osalev tindikala