Tieteestä kaikkien pääomaa

Millä tolalla on suomalaisten tiedepääoma?

Tiedepääoma on tieteeseen liittyvän ymmärryksen summa: mitä ihminen tieteestä tietää, mitä hän siitä ajattelee, keitä hän tieteen ammateissa tuntee ja miten hän kaiken tämän valossa toimii arjessaan. Tiedepääoman pohja rakentuu koulussa ja opinnoissa, mutta elinikäinen oppiminen kartuttaa sitä myös kunkin omissa sosiaalisissa verkostoissa.

Otetaan siitä selvää!

FINSCI (Fostering Finnish Science Capital) on tutkimushanke, joka haluaa tutkia ja kasvattaa suomalaisten tiedepääomaa, jotta jokaisella olisi yhä paremmat edellytykset ymmärtää vaikkapa ilmastonmuutoksen kaltaisia ilmiöitä. Kun osaa tunnistaa oikean tiedon väärästä, pystyy tekemään tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä, eikä altista itseään humpuukille, mielipiteiden polarisoitumiselle ja manipuloinnille. Yhteinen tiedepääoma edistää yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvon toteutumista.

Keitä me olemme?

FINSCIssä ovat mukana Turun, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot, tiedekeskus Heureka, Suomen tiedekeskukset ry ja Skope ry. Yliopistot tutkivat, miten tieto ja tunteet vaikuttavat päätöksentekoon ja miten tiedepääomaa voisi lisätä. Tiedekeskukset ideoivat yhdessä aiemmin tavoittamatta jääneiden yleisöjen kanssa uusia osallisuuden muotoja, ja Skope ry järjestää tiedetempauksia ja yleisötapahtumia.

Tutkimuskonsortiota johtaa Johanna Kaakinen (Turun yliopisto) ja varajohtajana toimii Mirjamaija Mikkilä-Erdman (Turun yliopisto). Hanketta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Tule mukaan!

Keräämme yhdelle sivulle tiedot kaikista tutkimuksistamme ja tapahtumistamme. Samalta sivulta löytyy tietoja myös muista suomalaisista tukimushankkeista, jotka etsivät osallistujia.

Twitter

FINSCI-uutisia

Tykkään tieteen tekemisen ohella myös puhua siitä

Tutkija viikossa
29.9.2022
,
Saara Rastio

Katri Saarikivi Helsingin yliopistosta on tutkinut toiminnanohjauksen aivoperustaa ja tarkkaavuustaitojen kehittymistä sekä empatiaa, yhteistyötä ja luottamusta. FINSCIssä hän tekee tutkimusta ällistyksen vaikutuksesta oppimiseen. Lisäksi häntä kiinnostaa tieteen demokratisoiminen.

Lue lisää

Octo-tuomaristo valittu!

Uutinen
28.9.2022
,
Saara Rastio

Octohackin tuomaristo on nyt valittu! Mukana on asiantunteva joukko antamassa palautetta ällistys-hackathoniin osallistuvien ideoista. Sanallisen palautteen lisäksi myös tuomariston kehot laitetaan puhumaan – ainakin yhden tuomariston jäsenen ällistyksen tasoa mitataan erilaisilla antureilla.

Lue lisää

Kaisa, sinullahan on aivot!

Tutkija viikossa
19.9.2022
,
Saara Rastio

Heurekan tutkija Kaisa Torkkelia kiinnostaa aliedustetut yleisöt tiedekeskuksissa. Hän haluaa luoda yhteiskehittämisen toimintamalleja, joissa tehdään yhteistyötä erilaisten yleisöjen kanssa ja sitä kautta löydetään uusia tapoja innostaa tieteen pariin niitä, joita tiede ei aiemmin ole kiinnostanut.

Lue lisää

Tutkitun tiedon jatkuva muotoutuminen mullisti ajattelun

Tutkija viikossa
14.9.2022
,
Saara Rastio

Tutkija Anna Kautto koostaa ja analysoi eeg-aineistoja Turun yliopistossa. Häntä kiinnostaa kieli oppimisen kohteena ja välineenä. Ihmisten lisäksi Anna näkee tietokoneet tärkeinä työkavereina, sillä hän tekee mielellään töitä tilastollisten mallien, koneoppimisen ja ohjelmoinnin parissa.

Lue lisää

Octohack – ällistys-hackathon etsii osallistujia!

Uutinen
8.9.2022
,
Saara Rastio

Oletko tieteilijä, joka haluaa että muutkin ymmärtävät alasi ihmeellisyyden? Tai oletko graafikko, muusikko, ohjelmoija, tarinankertoja tai muunlainen taituri, joka haluaisi käyttää taitojaan ällistämiseen? Tai kuka vaan, jota kiinnostaa etsiä uusia tapoja ällistää ihmisiä? Tule mukaan Octohackiin!

Lue lisää
Aiempia uutisia