Tieteestä kaikkien pääomaa

Mitä on tiedepääoma?Tiedepääoma
on tieteeseen liittyvän ymmärryksen summa: mitä ihminen tieteestä tietää, mitä hän siitä ajattelee, keitä hän tieteen ammateissa tuntee ja miten hän kaiken tämän valossa toimii arjessaan. Tiedepääoman pohja rakentuu koulussa ja opinnoissa, mutta elinikäinen oppiminen kartuttaa sitä myös kunkin omissa sosiaalisissa verkostoissa.

FINSCI on tiedepääomaa tutkiva hanke

FINSCI (Fostering Finnish Science Capital) on tutkimushanke, joka haluaa tutkia ja kasvattaa suomalaisten tiedepääomaa, jotta jokaisella olisi yhä paremmat edellytykset ymmärtää vaikkapa ilmastonmuutoksen kaltaisia ilmiöitä. Kun osaa tunnistaa oikean tiedon väärästä, pystyy tekemään tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä, eikä altista itseään humpuukille, mielipiteiden polarisoitumiselle ja manipuloinnille. Yhteinen tiedepääoma edistää yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvon toteutumista.

Keitä me olemme?

FINSCIssä ovat mukana Turun, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot, tiedekeskus Heureka, Suomen tiedekeskukset ry ja Skope ry. Yliopistot tutkivat, miten tieto ja tunteet vaikuttavat päätöksentekoon ja miten tiedepääomaa voisi lisätä. Tiedekeskukset ideoivat yhdessä aiemmin tavoittamatta jääneiden yleisöjen kanssa uusia osallisuuden muotoja, ja Skope ry järjestää tiedetempauksia ja yleisötapahtumia.

Tutkimuskonsortiota johtaa Johanna Kaakinen (Turun yliopisto) ja varajohtajana toimii Mirjamaija Mikkilä-Erdman (Turun yliopisto). Hanketta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Tule mukaan!

Keräämme yhdelle sivulle tiedot kaikista tutkimuksistamme ja tapahtumistamme. Samalta sivulta löytyy tietoja myös muista suomalaisista tukimushankkeista, jotka etsivät osallistujia.

Twitter

FINSCI-uutisia

5–6-luokkalaiset tiedelukutaitoa oppimassa

Uutinen
21.3.2023
,
Mirjamaija Mikkilä-Erdmann
,
Heli Kallio

Turun yliopistossa alkuvuodesta alkaneessa projektissa 17 luokkaa ja 340 oppilasta harjoittelee tiedelukutaitoa 19 opettajan ohjaamina internetiä simuloivassa digitaalisessa oppimisympäristössä – aineina ovat äidinkieli ja ympäristötieto. Samalla kehitetään tiedelukutaidon opetusmateriaalia.

Lue lisää

Naistenpäivää vietetään digitaalisen tasa-arvon teemalla

Uutinen
8.3.2023
,
Milla Karvonen

YK:n kansainvälistä naisten päivää vietetään 8.3 .Vuoden 2023 naistenpäivän teema DigitALL keskittyy digitaaliseen tasa-arvoon maailmassa, jossa uudet teknologiat muuttavat yhteiskuntaamme nopeasti.

Lue lisää

Miten tiedepääomaa voidaan opettaa?

Uutinen
28.2.2023
,
Sari Havu-Nuutinen

Itä-Suomen yliopiston tutkijat ovat kiinnostuneita tiedepääoman edistämisestä kouluissa. He ovat tutkineet sekä lasten että vanhempien tiedepääomaa ja asenteita tiedettä kohtaan ja kehittäneet tiedepääomaa kehittävää pedagogiikkaa koulukokeiluissa neljänsillä luokilla.

Lue lisää

Turussa tutkitaan ällistystä ja salaliittoteorioita

Uutinen
21.2.2023
,
Tuomo Häikiö

Tunteiden ja tiedonkäsittelyn välinen yhteys on Turun yliopiston psykologian oppiaineen työpaketin useamman tutkimusprojektin yhteisenä nimittäjänä. Aineistoa on kerätty katseenseurannan ja EEG-rekisteröinnin avulla ja erilaisin kyselyin. Nyt on aika analysoida aineistot!

Lue lisää

Heurekan kuulumiset

Uutinen
10.2.2023
,
Kaisa Torkkeli

Syksyn 2022 aikana Heurekan ja Suomen tiedekeskukset ry:n työpaketti on rakentanut aktiivisesti yhteyksiä uusiin sidosryhmiin, joiden kautta pyritään tavoittamaan tiedekeskuksissa alipalveltuja yleisöjä. Kevään tavoitteena on tiivistää yhteistyötä ja lisätä onnistuneita tiedeosallisuuden kokemuksia!

Lue lisää
Aiempia uutisia