Tervetuloa
tutkimushanke
FINSCIn sivuille

FINSCI tutkii suomalaista tiedepääomaa ja sen kasvattamista. Hankkeeseen kuuluu perustutkimusta, menetelmäkehitystä ja vuorovaikutusta suoraan kansalaisten kanssa.

FINSCI yhdistää useiden tieteenalojen tutkimusta ja luo sitä kautta uutta tietoa tiedeoppimisen ja tietoon perustuvan päätöksenteon psykologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista taustatekijöistä sekä siitä, miten näitä taitoja voitaisiin tukea.

Miksi FINSCI on olemassa?

Tiedon määrä lisääntyy jatkuvasti, mutta samalla on yhä haastavampaa tunnistaa, mihin tietoon voi luottaa ja mihin ei. Arkeemme vaikuttavien ilmiöiden ja ongelmien kanssa pärjääminen vaatii ihmisiltä kuitenkin lisääntyvässä määrin kykyä ymmärtää tieteellistä tietoa. FINSCIn tavoite on vastata tähän tarpeeseen.

FINSCI on tutkimushanke, jossa selvitetään, millä tolalla suomalainen tiedepääoma on ja kehitetään tapoja lisätä sitä. Uuden tiedon tuottamisen lisäksi päämääränä on kehittää yhteisöllistä tiedetoimintaa ja tieteeseen liittyvää vuorovaikutusta, mikä osaltaan lisää tieteen saavutettavuutta. Tämä tehdään yhteistyössä hankkeen kumppaneiden ja suomalaisten kanssa niin, että pyritään saamaan mukaan erityisesti ne ryhmät, jotka tällä hetkellä jäävät perinteisen tiedevuorovaikutuksen ulkopuolelle.

FINSCIin kuuluvat Helsingin, Itä-Suomen ja Turun yliopistot sekä Heureka ja Skope ry.

Tiedepääoma?

FINSCIläiset jakavat ajatuksen, että tieteen pitää kuulua kaikille. Kiinnostuimme tiedepääoman käsitteestä, sillä se kuvaa hyvin eri tapoja, joilla tiede voi koskettaa ihmisten elämää. Projektissa tutkimme ja kehitämme tapoja lisätä tiedepääoman eri alueita: yksilön valmiuksia olla vuorovaikutuksessa tieteen kanssa, hallita tiedon lukutaitoa ja kasvattaa tieteentekijöiden tuntemustaan sekä kykyä suhtautua tietoon kriittisesti, keskustella erimielisten ihmisten kanssa ja perustella omia näkemyksiään.

FINSCIä tehdään yhdessä

Jotta voimme tutkia ja lisätä suomalaista tiedepääomaa, tarvitsemme sinua mukaan hankkeen tutkimukseen ja toimintaan. Toiveenamme on tavoittaa erityisesti ne Suomessa asuvat, joilla on vähemmän mahdollisuuksia osallistua tieteeseen tai jotka eivät koe tiedemaailmaa mukaanottavaksi. Tutkimuksiin etsitään monenlaisia ihmisiä. Haluatko osallistua? -sivuilla on tietoa FINSCIn meneillään olevista osallistujahauista, kyselyistä, tapahtumista ja kampanjoista, joihin voi tulla mukaan. Sinne kerätään myös tietoja muista tutkimushankkeista, jotka etsivät osallistujia.

FINSCI-Uutisia

Kyselyn rakentamisesta

22.4.2021
Tuomo Häikiö

Mitä suomalaiset ajattelevat tieteestä? Sen selvittäminen on vaikeampaa kuin moni voisi kuvitellakaan. Erikoistutkija Tuomo Häikiö kertoo, mitä haasteita kyselytutkimusta tehdessä tulee vastaan.

Lue lisää

Tiedepääoma tukee arjen päätöksentekoa

23.3.2021
Johanna Kaakinen

Suomalaisia kiinnostaa tiede. Elämän aikana kertyvä tiedepääoma jakautuu epätasaisesti, mikä vaikuttaa mm. nuorten koulutus- ja urapolkuihin ja sitä kautta jopa yhteiskunnan eriarvoistumiseen. Hyvä päätös vaatii kykyä ymmärtää tutkittua tietoa – siksi on tärkeä kasvattaa kansalaisten tiedepääomaa.

Lue lisää

Miten tehdä parempia päätöksiä runsaan tiedon maailmassa?

17.3.2021
Katri Saarikivi

FINSCI-hanke tutkii ja kehittää suomalaista tiedepääomaa. Teksti on julkaistu aiemmin hanketta rahoittavan Strategisen tutkimuksen neuvoston uutiskirjeessä.

Lue lisää