Tieteestä kaikkien pääomaa

Millä tolalla on suomalaisten tiedepääoma?

Tiedepääoma on tieteeseen liittyvän ymmärryksen summa: mitä ihminen tieteestä tietää, mitä hän siitä ajattelee, keitä hän tieteen ammateissa tuntee ja miten hän kaiken tämän valossa toimii arjessaan. Tiedepääoman pohja rakentuu koulussa ja opinnoissa, mutta elinikäinen oppiminen kartuttaa sitä myös kunkin omissa sosiaalisissa verkostoissa.

Otetaan siitä selvää!

FINSCI (Fostering Finnish Science Capital) on tutkimushanke, joka haluaa tutkia ja kasvattaa suomalaisten tiedepääomaa, jotta jokaisella olisi yhä paremmat edellytykset ymmärtää vaikkapa ilmastonmuutoksen kaltaisia ilmiöitä. Kun osaa tunnistaa oikean tiedon väärästä, pystyy tekemään tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä, eikä altista itseään humpuukille, mielipiteiden polarisoitumiselle ja manipuloinnille. Yhteinen tiedepääoma edistää yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvon toteutumista.

Keitä me olemme?

FINSCIssä ovat mukana Turun, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot, tiedekeskus Heureka, Suomen tiedekeskukset ry ja Skope ry. Yliopistot tutkivat, miten tieto ja tunteet vaikuttavat päätöksentekoon ja miten tiedepääomaa voisi lisätä. Tiedekeskukset ideoivat yhdessä aiemmin tavoittamatta jääneiden yleisöjen kanssa uusia osallisuuden muotoja, ja Skope ry järjestää tiedetempauksia ja yleisötapahtumia.

Tutkimuskonsortiota johtaa Johanna Kaakinen (Turun yliopisto) ja varajohtajana toimii Mirjamaija Mikkilä-Erdman (Turun yliopisto). Hanketta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Tule mukaan!

Keräämme yhdelle sivulle tiedot kaikista tutkimuksistamme ja tapahtumistamme. Samalta sivulta löytyy tietoja myös muista suomalaisista tukimushankkeista, jotka etsivät osallistujia.

Twitter

FINSCI-uutisia

Lukukinkerit – lukuinto hukassa, mistä täsmäiskut?

Uutinen
29.6.2022
,
Saara Rastio

Ville Blåfield juontaa Suomi-Areenassa 12.7. klo 16 Lukutaitokinkerit-keskustelun. Erot lukutaidossa ovat yhä vain kasvussa, mikä on huolestuttavaa, sillä ilman lukutaitoa ole demokratiaa. Ratkaisuja tähän moniulotteiseen ongelmaan ovat etsimässä aihetta eri näkökulmista tutkailevat asiantuntijat.

Lue lisää

Heureka avasi silmät

Tutkija viikossa
15.6.2022
,
Saara Rastio

Tutkija Tapio Koivu pohtii tiedekeskusten uusia toimintamalleja, jotka hyödyntävät FINSCIn tutkimuslöydöksiä. Kokeilut ovat tärkeitä, jotta toimintamalleja voidaan uudistaa tutkimuksen löydösten pohjalta. Kokeiluissa syntyvät havainnot taasen tuottavat uutta tietoa, jota analysoida.

Lue lisää

Piirrä tiede!

Blogikirjoitus
2.6.2022
,
Teija Koskela

Heurekassa FINSCIn tiedeklinikan naruille ja seinille kertyi hetkessa lasten luoma huikea tieteen maailma nimikkeen "Piirrä tiede" alle. Kyseessä oli Tutkivan tiedon teemavuoden huipennus, jossa pääsimme lasten kanssa pohtimaan sitä, mitä tiede on, ja testaamaan aikuisten tiedepääomaa.

Lue lisää

Miksi tieteestä ei ole tehty stand-up -komiikkaa?

Blogikirjoitus
24.5.2022
,
Tapio Koivu
,
Mikko Myllykoski

Usein törmäämme ajatteluun, että liika viihteellisyys söisi tieteen vakavaa ja tärkeää roolia. Emme kuitenkaan usko, että tiede kokisi minkäänlaista kolhua, jos vaikkapa Heurekassa järjestettäisiin stand-up -ilta, jossa tutkijat valottaisivat työnsä iloja ja murheita huumorin keinoin.

Lue lisää

Asioiden tutkiminen ollut aina verissä

Tutkija viikossa
18.5.2022
,
Saara Rastio

Turun yliopiston tutkija Heli Kallion erityisen kiinnostuksen kohteena on tutkimus, joka kohdistuu opettajien antamaan tukeen oppilaiden metakognitiivisessa tietoisuudessa ja siihen, kuinka opettajat vastaavat tällä hetkellä 2000-luvun taitojen, kuten elinikäisen oppimisen, haasteisiin.

Lue lisää
Aiempia uutisia