Mistä FINSCI on saanut rahoituksensa?


FINSCI on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama hanke. STN tunnistaa, minkälaisista asioista yhteiskunnassa tarvittaisiin enemmän tutkimusta ja rahoittaa hankkeita, jotka sopivat sen mielestä tärkeään teemaan. Näistä teemoista voi syntyä ohjelmia, kuten LITERACY-ohjelma (suomennettuna lukutaito), johon FINSCI kuuluu. Ohjelma on syntynyt STN:ssä sen ajatuksen pohjalta, että yhteiskunnassa tarvittaisiin lisää ja parempia keinoja hyödyntää tietoa päätöksenteossa ja tukea tieteellistä lukutaitoa.

Tästä syystä STN-rahoituksen saaneissa hankkeissa on aina myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoite. Tämä tarkoittaa sitä, että hankkeiden täytyy sekä tuottaa uutta luotettavaa tutkimustietoa että varmistaa, että tämä tieto löytää yhteiskunnassa ne, joita se voisi hyödyntää. Tämä näkyy myös hankkeiden muodossa: kaikkiin LITERACY -hankkeisiin sisältyy tutkimustyöpakettien lisäksi vuorovaikutustyöpaketti, jonka tavoitteena on parantaa uuden tiedon saatavuutta ja helpottaa sen hyödyntämistä.

Muut LITERACY -hankkeet


LITERACY-hankkeita on yhteensä viisi:

Suomalainen tiedepääoma ja sen kasvattaminen (FINSCI). Konsortion johtaja: Johanna Kaakinen, Turun yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Katri Saarikivi, Skope ry. Konsortion kokoonpano: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto, Heureka ja Skope ry.

Tietoon pohjautuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa (PROSHADE). Konsortion johtaja: Eila Kankaanpää, Itä-Suomen yliopisto. Vuorovaikutusvastaava: Pasi Huttunen, Itä-Suomen yliopisto. Konsortion kokoonpano: Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Duodecim ry.

Teknologisia ja sosiaalisia innovaatioita kriittisen lukemisen tukemiseen internetin aikakaudella (CRITICAL). Konsortion johtaja: Kristian Kiili, Tampereen yliopisto. Vuorovaikutusvastaava: Elina Hämäläinen, Jyväskylän yliopisto. Konsortion kokoonpano: Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto ja Tampereen yliopisto.

Lainsäädännön vaikutukset hiljaisiin toimijoihin: riittämättömästä tietoperustasta osallistaviin ratkaisuihin (SILE). Konsortion johtaja: Kati Rantala, Helsingin yliopisto. Vuorovaikutusvastaava: Petri Uusikylä, Frisky & Anjoy Oy. Konsortion kokoonpano: Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto, Frisky & Anjoy Oy ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos .

Datalukutaito ja vastuullinen päätöksenteko (DATALIT). Konsortion johtaja: Petri Ylikoski, Helsingin yliopisto. Vuorovaikutusvastaava: Karoliina Snell, Helsingin yliopisto. Konsortion kokoonpano: Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Helsingin yliopisto.

Täältä voit lukea ohjelmasta ja muista hankkeista lisää.