Koulutususko vaarassa. Tutkija viikossa: Katariina Waltzer

8.2.2022
Tutkija viikossa
Saara Rastio
Tutkija Katariina Waltzer kotikaupungissaan

Miten kuvailisit omaa tutkimussuuntaustasi ja kiinnostuksen kohteitasi? Mitä asioita selvität tai teet FINSCIssä?

Olen Itä-Suomen yliopistossa erityispedagogiikan yliopistonlehtori. Tutkimustyöni liittyy oppimisympäristöjen kehittämiseen, pedagogiikkaan ja tiedeoppimiseen varhaiskasvatuksessa. Erityispedagoginen kiinnostuksen kohteeni on koulutuspolulta syrjäytyminen ja hyvinvointi. FINSCIssä olen erityisen kiinnostunut tarkastelemaan inklusiivisia ja esteettömiä oppimisen tapoja ja ympäristöjä, jotka soveltuvat mahdollisimman monenlaisille oppijoille.

Miten sinusta tuli tutkija?

Innostus jäi päälle omasta opiskeluajasta ja gradusta. Kun sitten yliopiston työpaikan vakiintuminen edellytti jatko-opintoja, oli asiaan helppo ryhtyä. Erilaiset tutkimushankkeet ovat muovanneet ja selkiyttäneetkin tutkijuutta nyt myöhemmin.

Lomatunnelmissa

Mikä on ollut mullistavin oppimiskokemus urallasi?

Mullistava kokemus sijoittuu aikaan, jolloin siirryin peruskoulun opetustehtävistä yliopistoon. Oli upeaa aidosti kokea, että yhdessä syntyy parempaa jälkeä kuin kenenkään omalla yksinäisellä työllä!

Millä tavoin ajattelusi on viime aikoina muuttunut?

Poikkeustila ja siihen liittyvä tiedonmuodostus on vaikuttanut ajatteluuni. Olen ehkä aiemmin tuudittautunut siihen, että jotkut tapahtumat ja asiat eivät olisi meillä mahdollisia, koska osaamme lukea ja peruskoulumme on laadukas. Luotettavan tiedon erottaminen perusteettomista väitteistä on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi, ja toisaalta perusteettomat väitteet saavat jalansijaa häkellyttävän nopeasti. Koulutususkoni on miltei vaarassa, ja siksi haluan olla kehittämässä tutkimukseen perustuvan tiedon saavutettavuuden edistämistä.

Mikä muu tutkimuksen ulkopuolella kiinnostaa, innostaa, on elämässäsi tärkeää?

Kirjat ja käsityöt pitävät mielen hyvänä, vanhan talon kunnostus ja piha tarjoavat sopivasti fyysistä haastetta, samoin monenlainen ulkoilu.

Miten selittäisit käsitteen ”tiedepääoma” mahdollisimman lyhyesti?

Kokemus omista mahdollisuuksista ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa tieteenä pidettyä tietoa ja tieteellistä ajattelua.