Onko ajatusten harhailusta hyötyä? Tätä tutkii FINSCIn Jaana Simola, joka avaa Tutkija viikossa -sarjamme!

27.10.2021
Tutkija viikossa
Saara Rastio
Jaana Simola tutkijavaihdossa Roomassa kesällä 2021

Tämä on ensimmäinen osa Tutkija viikossa-sarjaamme, jossa esittäytyvät näin alkuun FINSCI-hankkeen omat tutkijat ja sen jälkeen liuta muita suomalaisia tutkijoita. Tarkoitus on tuoda tutkijat "tutkijankammioista" esiin kertomaan itse, mitä he päivät pitkät pähkäilevät ja miksi.

HUOM. tällä hetkellä Jaanan vetämällä Helsingin yliopiston osahankkeella on menossa aineistonkeruu tutkimukseen “Tieteellinen ajattelu ja päätöksenteko jokapäiväisessä elämässä”. Jos haluat edistää tutkimusta, olet 18–75-vuotias, käytössäsi on tietokone ja 60–90 minuuttia aikaa, voit osallistua TÄSTÄ:

Mikä Jaana on taustasi ja mitä tutkit?

Tutkimusalani on kognitiivinen neurotiede ja kognitiivinen psykologia. Tutkin visuaalista tarkkaavaisuutta ja suorituskyvyn vaihtelua erilaisissa tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä. Olen  kiinnostunut tilanteista, joissa tarkkaavaisuus irtautuu ulkoisista ärsykkeistä ja suuntautuu omiin ajatuksiin (engl. mind wandering). Käytän tutkimuksissa aivosähkökäyrä- ja magnetoenkefalografia-mittauksia (EEG ja MEG) sekä pupillin koon ja silmänliikkeiden mittausta.

Mitä teet FINSCIssä?

FINSCI-hankkeessa vedän päätöksenteon neurokognitiivista taustaa tutkivaa osahanketta. Tutkimme tiedonhakuun ja tiedonkäsittelyyn liittyviä tapoja sekä arkiajattelun vinoumia ja heuristiikkoja tilanteissa, joissa ihmiset tekevät päätöksiä tai muodostavat mielipiteitä yhteiskunnallisissa ja omaan elämään vaikuttavissa asioissa.

Tutkija Jaana Simola

Mikä on mullistanut ajatteluasi eniten urasi aikana?

Kognitiivisen neurotieteen tutkimus on keskittynyt paljon siihen, millaisia muutoksia aivoissa tapahtuu erilaisten tehtävien aikana. Aivot eivät kuitenkaan ole koskaan täysin ”off”-tilassa, vaan spontaania aivoaktiivisuutta tapahtuu koko ajan. On ollut mullistavaa oppia, että tähän spontaaniin aktiivisuuteen liittyvä vaihtelu sisältää yksilöllisiä piirteitä, jotka voivat selittää jopa enemmän yksilöllisiä eroja kuin tehtäviin liittyvät vaihtelut. Olen kiinnostunut tekijöistä, jotka vaikuttavat yksilölliseen ja spontaaniin aivoaktiivisuuteen nk. lepotilan aikana, jolloin ajatukset saavat vapaasti vaeltaa.

Onko ajattelusi muuttunut viime aikoina?

FINSCI-hanke on haastanut ajattelemaan tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Hankkeen vaikutusmahdollisuudet tuntuvat erityisen tärkeiltä nykyisessä tilanteessa, jossa tieteellinen tieto kilpailee näkyvyydestä ja vaikuttavuudesta eri tavoilla tuotetun tiedon kanssa.

Mitä harrastat?

Taidetta, liikuntaa, ihmisiä ja vegaaniruokaa