Miten tiedepääomaa voidaan opettaa?

28.2.2023
Uutinen
Sari Havu-Nuutinen
Itä-Suomen yliopiston tutkijat konsortion tapaamisessa Turussa

Miten tiedepääomaa voidaan opettaa? Mitä alakoululaiset ajattelevat tieteestä ja miten tärkeänä tiedettä pidetään? Mitä vanhemmat ajattelevat tiedekasvatuksesta ja millainen tiedepääoma heillä on? Näihin kysymyksiin on muun muassa haettu vastauksia FINSCI-hankkeen työpaketissa neljä.

Vanhempien tiedepääomaa sekä asenteita ja näkemyksiä tiedekasvatuksesta on tutkittu kyselytutkimuksella. Ensimmäinen tieteellinen artikkeli on kirjoitettu, ja se on parhaillaan arvioitavana. Tutkimuksen mukaan vanhempien tiedepääoma muodostuu kulttuurisesta ja sosiaalisesta pääomasta sekä tieteeseen liittyvistä jokapäiväisistä toimista kuten median käytöstä ja informaalista oppimisesta. Vanhempien koulutuksella ja ammatilla on yhteys heidän tiedepääomaansa. Toisessa artikkelissa tarkastellaan vanhempien suhtautumista tiedekasvatukseen.

Koululaisten tiedepääomaan kohdistuvaa opetusta on kokeiltu erilaisissa koulukokeiluissa neljänsillä luokilla. Tiedepääomaa tukevan pedagogiikan kehittäminen on ollut keskeisessä roolissa koulukokeiluissa, ja näistä on saatu kokemuksia niin oppilailta kuin opettajilta. Oppilaat ovat kiinnostuneita STEM (science, technology, engineering and mathematics) -aineista, mutta heidän ammatilliset haaveensa ovat vielä alakoulussa melko jäsentymättömiä. Näyttää siltä, että tiedepääoman eri ulottuvuuksien huomioiminen opetuksessa jäsentää oppilaiden näkemyksiä tiedeammateista.

Koulukokeiluissa perehdytään myös erilaisiin tieteen tekemisen välineisiin. Tässä tutkitaan vettä lapsille sopivalla Easy Scope -mikroskoopilla

Työpaketissa neljä olemme myös kiinnostuneita oppilaiden päätöksenteosta ja argumenteista, kun ratkaistavana on arjen ongelmia. Olemme nauhoittaneet oppilaiden keskusteluja oppitunneilta, ja tarkoituksena on selvittää, miten oppilaat perustelevat esitettyjä ongelmia. Myös pian alkavat yksilötehtävät 6.luokkalaisten kanssa antavat meille lisää tietoa siitä, miten oppilaat suhtautuvat erilaisiin hankaliin väitteisiin ja miten he näkemyksiään perustelevat.

Teemme paljon yhteistyöstä myös muiden työpakettien kanssa. Turun yliopiston tutkijoiden kanssa olemme keränneet aineistoa opettajaopiskelijoilta heidän kriittisestä lukutaidostansa. Turun tutkijat ovat auttaneet meitä keräämään kouluinterventioaineistoja Länsi-Suomesta. Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa teemme EEG-mittauksia oppilaiden aivosähkökäyrästä päätöksentekotilanteissa. Yhteistyössä konsortion tutkijoiden kanssa olemme oppineet paljon uutta ja saaneet todella kiinnostavia tutkimusaiheita yhdessä pohdittavaksi.