Oivaltavaa oppimista pohtii FINSCIn Ella Suortti

27.1.2022
Tutkija viikossa
Saara Rastio
Projektitutkija Ella Suortti

Mikä on oma tutkimussuuntauksesi ja kiinnostuksesi kohteet? Mitä asioita selvität tai teet FINSCIssä?

Olen luokanopettaja Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu Tulliportin Normaalikoulussa. FINSCIssä keskityn vanhempien ja lasten tiedepääoman selvittämiseen ja kasvattamiseen. Erityisesti tarkasteluni kohteena ovat peruskouluikäisten lasten vanhempien näkemykset tieteestä, tieteen merkityksestä ja tiedekasvatuksen roolista perheessä.

Miten päädyit tutkijaksi?

Graduohjaajani houkuttelemana päätin miettiä jatko-opintojen mahdollisuutta. Ohjaajani pyysi mukaan FINSCI-hankkeeseen, ja olen niin onnellinen, että kohdalle osui tällainen aihe ja sitä kautta tuli mahdollisuus olla osana tätä porukkaa!

Aavikolla Saudi-Arabiassa

Mikä on ollut suurin ajattelusi muutos tai mullistavin oppimiskokemus urallasi?

Saudi-Arabiassa opettaminen vuosina 2018–2020 oli kokonaisuudessaan ajatteluani mullistavaa ja yksi elämän suurista oppimiskokemuksistani. Erityisesti sain taitoja koodaukseen, robotiikkaan ja digityökalujen käyttöön opetuksessa.

Millä tavalla ajattelusi on viime aikoina muuttunut?

Erityisesti omaan toimintaani luokanopettajana ovat vaikuttaneet kuuntelemani podcastit ''meaningful learning'' -käsitteen tiimoilta. Erilaiset kokeilut ja kokemukset luoda keinoja merkityksellisten oppimiskokemusten tuottamiseksi kaikenlaisille oppijoille erilaisissa ympäristöissä ovat olleet ajatteluni muutoksen taustalla viime aikoina. On ollut hienoa saada FINSCIStä mukaan ideoita ja toimintamalleja osaksi omaa ja oppilaideni arkea.

Retki Edge of the World -kallioille Saudi-Arabiassa

Mikä muu tutkimuksen ulkopuolella kiinnostaa, innostaa, on elämässäsi tärkeää?

Vapaa-ajalla minua kiinnostaa pallopelien pelaaminen ja katsominen sekä kuntosalilla ja lenkeillä käyminen. Olen myös aiemmin matkustellut paljon ja toivon, että tämä harrastus voisi taas pian jatkua!

Miten selittäisit käsitteen ”tiedepääoma” mahdollisimman lyhyesti?

Tiedepääomaa ovat henkilön tieteisiin liittyvät asiat arjessa. Näitä voi olla esimerkiksi erilaiset mieltymykset, tiedot ja taidot, informaalien oppimisympäristöjen hyödyntäminen sekä muiden kanssa tieteistä keskustelu.

Opetusharjoittelun loputtua rannalla Thaimaassa