Koululaisten tiedepääoma

21.1.2022
Tutkija viikossa
Saara Rastio
Tutkimuksen vastapainona Saria kiinnostaa luonto ja liikkuminen

Kuvaa omaa tutkimussuuntaustasi ja kiinnostuksen kohteitasi. Mitä asioita selvität FINSCIssä?

Tarkastelen luonnontieteen opetus- ja oppimisprosesseja erityisesti esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa. Tutkimukseni keskittyy etenkin tutkimuksellisen työskentelyn ja käsitteellisen muutoksen alueille. Tässä hankkeessa keskityn tiedepääoman tarkasteluun vanhempien näkökulmasta. Lisäksi olen mukana selvittämässä, miten alakouluikäisten tiedepääomaa voidaan kasvattaa.

Miten päädyit tutkijaksi?

Graduopintojen vaiheessa ohjaajani sai SA-hankkeen, johon hän pyysi mukaan. Sain tehdä siinä hankkeessa väitöskirjani, ja sillä tiellä ollaan.

Mikä on ollut suurin ajattelusi muutos tai mullistavin oppimiskokemus urallasi?

Väitöskirjaa tehdessäni sain ohjausta Readingin yliopistossa tieteenfilosofisesta tarkastelusta, mikä avasi tieteellistä ajatteluani merkittävästi, sillä en ollut silloin 2000-luvun alussa Suomessa törmännyt samanlaisiin kysymyksiin.

Millä tavalla ajattelusi on viime aikoina muuttunut?

Olen viime aikoina lukenut monia artikkeleita oppimisen kaikkiallistumisesta ja tulevaisuuden tutkijoiden näkemyksiä oppimisesta. Näistä olen oivaltanut, että oppimisen ja opetuksen tutkimusta tarvitaan aina siinä ajassa, jossa kulloinkin elämme. Niinpä opettajankoulutuksen tulisi pystyä visioimaan näitä prosesseja hyvin vahvasti tulevaisuusorientoituneena, jotta yksilön ja yhteisön oppimisprosessia voidaan tukea. Juuri nyt siis erityisesti digitaalisuus ja lukutaito pohdituttavat.  

Mikä muu tutkimuksen ulkopuolella kiinnostaa, innostaa, on elämässäsi tärkeää?

Luonto ja liikkuminen ovat tärkeimpiä. Lenkkeilen paljon ja talvella pidän hiihtämisestä. Kesällä myös tykkään touhuilla pihalla puutarhatöissä. Viime aikoina olen myös yrittänyt löytää enemmän aikaa omalle rauhoittumiselle eli luen, joogaan ja teen käsitöitä.

Miten selittäisit käsitteen ”tiedepääoma” mahdollisimman lyhyesti?

Yksilön osaaminen ja toiminta tieteen parissa, tieteestä keskustelu ja sen seuraaminen. Eli miten tiede on osa ihmisen arkea ja elämää.

Talvisin Sari käy paljon hiihtämässä, ja tämän kuvan nappasi oma poika ladulla