Mitä kognitiivisia tekijöitä päätöksentekoon liittyy aikuisilla ja lapsilla? Tätä tutkii FINSCIn Hanna Julku.

16.12.2021
Tutkija viikossa
Nanouk Bakkum
Mari Waegeleinin ottama valokuva tutkija Hanna Julkusta.

Kuvaus omasta tutkimussuuntauksesta ja kiinnostuksen kohteista. Mitä asioita selvität tai teet FINSCIssä?

Fysiologian ja neurotieteen opintojen jälkeen (FM) työskentelin neurotieteellistä tutkimusta tekevässä tutkimusryhmässä aivosähkö- ja magneettikäyrämittauksia käyttäen (EEG ja MEG). Sittemmin opiskelin varhaiskasvatuksen opettajaksi (KK). Kasvatustieteellisen kautta tieni johti FINSCiin, jossa työskentelen Neurokognitiiviset prosessit päätöksenteossa -työpaketissa. Tällä hetkellä teen väitöskirjatutkimusta Aivot ja mieli -tohtoriohjelmassa. Tutkin päätöksentekoon liittyviä kognitiivisia tekijöitä aikuisilla ja lapsilla. Tutkimus aineistona tulen käyttämään erilaisista kyselyistä ja tehtävistä saatavaa aineistoa, vastaajilta mitattua aivosähkökäyrää sekä silmänliike- ja pupilliaineistoa.

Miten päädyit tutkijaksi?

Innostuin FINSCI-hankkeesta heti kuultuani siitä. Olin iloinen päästessäni työskentelemään tutkimusavustajana opintojeni ohessa. Painiskelin jatkosuunnitelmien kanssa viime hetkille asti. Osallistuminen tärkeänä pitämääni projektiin ja mahdollisuus oppia paljon uutta, kutkuttelivat kovasti, mutta samaan aikaan riittämättömyyden tunne ja epäonnistumisen pelko saivat epäröimään. Lopulta tilanteen ratkaisi oppimista tukeva, turvallinen tiimi.

Hanna pitää erityisesti lumisateesta sekä lämpimästä kesäsateesta.

Mikä on ollut suurin ajattelusi muutos tai mullistavin oppimiskokemus urallasi?

Koen, että käsitykseni monista asioista muovautuu jatkuvasti vähä vähältä. Biologian opinnoistani muistan ihastuksen tunteen, kun opin, että kipuaistimus ja hellä kosketus kulkevat samaa hermorataa pitkin. Hellä kosketus ajaa ikään kuin kipuaistimuksen yli. Näin ollen, kun kolahtaneeseen kohtaan puhalletaan, lievittää puhallus kivunaistimusta. Kivun lievittymiseen vaikuttaa osaltaan myös myötätuntoinen vuorovaikutus. Tässä hetkessä koin ihailua ja iloa kehoamme ja toimintaamme kohtaan siinä, että pieniltä ja arkisiltakin vaikuttavat toimet voivat pohjautua pelkän mallioppimisen sijaan kehollisiin viesteihin toiminnan mielekkyydestä.

Millä tavalla ajattelusi on viime aikoina muuttunut?

Kasvatustieteen opintojen myötä olen päässyt laajentamaan omaa käsitystäni eri tieteenaloista ja tutkimusperinteistä. Tämä on entisestään vahvistanut käsitystäni monitieteisen lähestymistavan ja tieteiden välisen yhteistyön tarpeellisuudesta. Koen vahvasti, että erilaiset tulokulmat auttavat ymmärtämään asioita laajemmin ja syvällisemmin, eikä erilaisten näkökulmien välille tarvitse luoda ristiriitaa tai arvoasteikkoa, vaan kullakin on oma paikkansa kokonaiskuvan rakentamisessa.

Mikä muu tutkimuksen ulkopuolella kiinnostaa, innostaa, on elämässäsi tärkeää?

Minulle merkityksellisiä asioita ovat mm. luonto, ihmettely ja herkkyys.

Hanna käy mielellään pienillä retkillä.