Löysin tieteen uteliaisuuttani

5.4.2022
Tutkija viikossa
Saara Rastio
Tutkija Jatta Tommila on viime aikoina pohtinut eriarvoisuutta

Miten kuvailisit omaa tutkimussuuntaustasi tai osaamistasi ja kiinnostuksen kohteitasi? Mitä asioita selvität tai teet FINSCIssä?

Taustani on ihmislähtöisestä suunnittelusta ja vastuullisista innovaatioista. Olen kiinnostunut osallistavasta, ihmislähtöisestä ja sosiaalisesti kestävästä suunnittelusta. FINSCI-hankkeessa pyrin löytämään keinoja ja tapoja, joiden avulla yhä useampi ihminen löytäisi polkunsa tieteen maailmaan. Tällä hetkellä järjestämme nuorille suunnattuja kokeiluita, joiden avulla etsimme uusia toimintatapoja nuorten tiedeoppimiseen.

Miten päädyit tutkijaksi?

Löysin tieteen uteliaisuuttani. Nuorena en aikonut akateemiselle alalla, enkä opiskeluaikoinani tiennyt, että päätyisin työskentelemään tutkimuksen parissa. Asioiden oivaltaminen ja halu löytää uutta ovat kuitenkin aina kiehtoneet minua, joten hakeutuminen tutkimustehtäviin oli hyvin luontevaa tästä näkökulmasta. Koen, että viimeinen sysäys tutkimuspolulleni tapahtui yliopistossa, jossa mahdollistettiin opintojen muokkaaminen omien kiinnostuksen kohteiden pohjalta. Se oli äärimmäisen virkistävää ja tuki oman näkökulman kehittymistä.

Norjan vuonoilla vaeltamassa – elämän merkityksellisiä asioita tutkimuksen ulkopuolella

Mikä on ollut suurin ajattelusi muutos tai mullistavin oppimiskokemus urallasi?

Olen ylipäätään kiinnostunut ajattelun luonteesta, joten elän mullistaville ahaa-elämyksille. Yksi suurimmista ajattelun muutoksista on kuitenkin ollut se, että suunnittelussa ei riitä ainoastaan yksittäisten ihmisten tarpeiden ja toiveiden kartoittaminen, vaan ratkaisuissa tulee ottaa huomioon sosiaaliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat. Parhaimmillaan suunnittelutyö edistää osallistuvaa demokratiaa ja moniäänistä yhteiskuntaa.

Millä tavalla ajattelusi on viime aikoina muuttunut?

Viime aikoina olen pohtinut eriarvoisuutta ja sen muotoja yhteiskunnassa. Yhteiskunnassamme on monia näkymättömiä esteitä, jotka synnyttävät ja ylläpitävät eriarvoisuutta ihmisten välillä. Toivonkin, että pääsen tarttumaan tähän ilmiöön jossakin vaiheessa perusteellisesti suunnittelun näkökulmasta.

Mikä muu tutkimuksen ulkopuolella kiinnostaa, innostaa, on elämässäsi tärkeää?

Elämääni merkityksellisyyttä tuovat läheisteni kanssa vietetyt hetket sekä kaikenlainen luova toiminta. Olen aktiivinen urheilun, taiteen ja muun kulttuurin parissa. Välillä tuntuukin, että vapaa-aikani ei riitä kaikkiin mahtaviin asioihin, joita haluaisin toteuttaa. En kuitenkaan vaihtaisi uteliaisuuttani mihinkään, sillä se tuo paljon iloa elämääni.

 

Sup-lautailun mahdollisuuksia selvittämässä Töölönlahdella

Miten selittäisit käsitteen ”tiedepääoma” mahdollisimman lyhyesti?

Tiedepääoma on ihmisen tietoja, taitoja ja kokemuksia tieteestä, joiden avulla hän kykenee tulkitsemaan maailmaa ja sen tapahtumia. Se kasvaa merkityksellisten kokemusten ja kohtaamisten kautta.