Jaana Simolan tutkimaryhmällä monta rautaa tulessa

9.1.2023
Uutinen
Saara Rastio

Me tutkimme sitä, mitkä asiat vaikuttavat ihmisten tekemiin päätöksiin = päätöksentekoon liittyviä neurokognitiivisia prosesseja

Haluamme ymmärtää, mitkä asiat ovat merkittäviä siinä, minkälaisiin valintoihin ihmiset päätyvät. Tästä esimerkkinä vaikkapa persoonallisuuden vaikutus päätöksenteossa, sillä päätökset eivät suinkaan ole kiinni ainoastaan ihmisen käytössä olevasta tiedosta.

Tekemämme tutkimus ei kerro yksittäisten ihmisten toimintatavoista, vaan siitä, miten jotkin asiat ryhmätasolla liittyvät toisiinsa. Toisin sanoen tuloksistamme ei voi varmuudella sanoa, että jos yksittäisellä ihmisellä esimerkiksi on tiettyjä persoonallisuuden piirteitä, hän tulisi tekemään päätöksiä tällä kyseisellä tavalla.

The Head of the Laboratory 64:n kanavan elektrodimyssy päässään

Meillä on useampi tutkimusprojekti menossa samaan aikaan – ja näissä ollaan eri vaiheissa

Tutkijamme Hanna Julku ja Caitlin Dawson olivat marraskuussa Bostonissa tieteellisessä Psychonomics -konferenssissa esittämässä työpakettimme alustavia tuloksia. Caitlin puhui kokeesta, jossa osallistujat suorittivat tehtäviä ja kyselyjä omalla tietokoneella valitsemanaan ajankohtana. Tässä tutkimuksessa kartoitettiin tekijöitä, jotka vaikuttavat lähdetiedon hyödyntämiseen ja mielipiteen muodostukseen.

Kuvakaappaus Psychonomics-konferenssin Twitter-tililtä Caitlin Dawsonin esityksestä

Hanna esitti konferenssissa FINSCIn populaatiokyselystä saatuja tuloksia, jotka liittyvät tiedepääomaan ja matemaattisten käsitteiden ymmärtämiseen. Tieteellinen tieto esitetään usein prosentteina, todennäköisyyksinä tai suhteellisina osuuksina. Tämän vuoksi matemaattiset käsitteet ovat oleellisia tieteellisen tiedon ymmärtämiselle.

Hanna Julku esittelemässä posteria Psychonomics-konferenssissa Bostonissa 18.11.2022

Oli mukava huomata, että tiedepääoma herätti kovasti kiinnostusta konferenssissa. Konferenssi oli myös hyvä tilaisuus saada palautetta toisilta tutkijoilta, ja samalla kuulla heillä meneillään olevasta tutkimuksesta ja vielä julkaisemattomista tuloksista. Olemme myös parhaillaan kirjoittamassa artikkeleita näiden tulosten pohjalta.

Tiedekeskus Heurekan kontaktien kautta Hanna ja Caitlin kävivät vierailulla myös Bostonin Museum of Sciencessa.

Museum of Science Bostonissa

Olemme myös juuri saaneet valmiiksi aivosähkökäyrä- ja silmänliikeaineiston mittaukset kokeessa, jossa tutkimme tieteelliseen näyttöön perustuvaa päätöksentekoa. Kokeisiin osallistui yhteensä 62 vapaaehtoista, ja olemme erittäin kiitollisia siitä, että he käyttivät aikaansa tutkimuksen hyväksi. Seuraavaksi alamme analysoida kerättyä aineistoa ja kirjoitamme siitä tieteellisen julkaisun.

WP2-tutkijoita pilotoimassa EEG-mittauksia laboratorioinsinööri Jaakko Kauramäen avustuksella

Marraskuussa olimme kirjoitusretriitissä Paraisilla WP1:n tutkijoiden kanssa. Retriitti tarjosi upeat puitteet keskittyä tutkimukseen ja yhteistyöprojekteihin. Ehdimme myös nauttia luonnosta ja maisemista.

Kirjoitusretriitissä käytiin rentoutumassa Lenholman luonnonsuojelualueella Paraisilla. Kuvassa: Sebastian Österman, Diane Mézière ja Kaisa Elovaara