Tiedekokeiluja lapsille. Tutkija viikossa: Sini Kontkanen

2.2.2022
Tutkija viikossa
Saara Rastio
Tutkija Sini Kontkanen laskettelemassa Pyhä-tunturilla

Miten kuvailisit omaa tutkimussuuntautumistasi ja kiinnostuksesi kohteita? Mitä asioita selvität tai teet FINSCIssä?

Olen yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopiston Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa. Tutkimukseni liittyy opettajien ja opettajaopiskelijoiden ammatilliseen kehittymiseen ja osaamiseen teknologispedagogisen sisältötiedon näkökulmasta, esi- ja alkuopetusikäisten digitaalisten taitojen kehittymiseen sekä tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöön eri konteksteissa. FINSCIssä vastaan erityisesti alkuopetusikäisten koulussa toteutettavien tiedekokeilujen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Miten päädyit tutkijaksi?

Minulle oli jotenkin selvää jo luokanopettajaopintojen aikana, että tulen tekemään jatko-opintoja jossain vaiheessa. Gradun tekeminen oli innostavaa ja halusin oppia lisää. Aloitin jatko-opiskelut luokanopettajan töideni ohella, ja teimme myös koulumme kanssa yhteistyötä yliopiston opettajankoulutuksen kanssa. Yhden yhteistyökuvion merkeissä minulta sitten kysyttiin kiinnostusta tulla työskentelemään digipedagogiikan kehittämishankkeeseen nuoremmaksi tutkijaksi yliopistolle – ja sillä tiellä ollaan.

Pyöräretkellä pojan kanssa

Mikä on ollut suurin ajattelusi muutos tai mullistavin oppimiskokemus urallasi?

Vaikea nimetä jotain tiettyä kokemusta, mutta toimiessani luokanopettajana esi- ja alkuopetuksessa erilaiset ilmiölähtöiset tutkivaa oppimista vaativat projektit, joita teimme oppilaiden kanssa toisaalta herättivät innostusta, mutta toisaalta myös näyttivät tällaisen oppimisen parhaat puolet käytännössä. Yhteinen tutkiminen ja ilmiöiden ihmettely toi esille oppilaiden erilaista ja ehkä ns. tavallisessa luokkahuonevuorovaikutuksessa piiloon jäävää osaaamista. Myös pienten oppilaiden kanssa pystyi tarkastelemaan asioita hyvinkin monipuolisesti ja syvällisesti.

Millä tavalla ajattelusi on viime aikoina muuttunut?

Olen aiemmin tarkastellut oppimista ja opettamista aika pitkälti digitaalisuuden näkökulmasta, mutta nyt kun olen päässyt mukaan FINSCIin, ajatteluni on laajentunut. Huomaan pohtivani paljon tutkitun tiedon ymmärrettävyyttä ja sitä, miten se saavuttaa meistä jokaisen ja miten voimme edistää koulussa taitoa ymmärtää, innostaa ja ottaa osaa tutkittuun tietoon.

Kuusenhakuretkellä perheen kanssa

Mikä muu tutkimuksen ulkopuolella kiinnostaa, innostaa, on elämässäsi tärkeää?

Laulaminen, järjestötoiminta, kävely- ja juoksulenkit, lukeminen, lasten kanssa touhuilu ja retkeily.

Miten selittäisit käsitteen ”tiedepääoma” mahdollisimman lyhyesti?

Ihmisen tietämys, ajattelu, toiminta ja sosiaaliset kontaktit tieteeseen liittyen.

Vaeltamassa Rukalla