Asioiden tutkiminen ollut aina verissä

18.5.2022
Tutkija viikossa
Saara Rastio

Miten sinusta tuli tutkija?

Ajatus ”Mistä saisin lisää tietoa tästä?” on kiusoitellut minua läpi elämän. En ole koskaan tyytynyt helppoihin vastauksiin, vaan syvemmälle sukeltaminen ja asioiden tutkiminen on ollut verissäni aina. Olin ollut opettajan työssä jo yli 10 vuotta KM-tutkinnon suoritettuani, kunnes tutkijan alter egoni ei antanut rauhaa ja vei voiton. Väiteltyäni olen saanut olla onnellisesti tutkijana tässä FINSCIn projektissa.

Färsaaret oli huikea elämys

Miten kuvailisit tutkimussuuntaustasi ja kiinnostuksen kohteitasi? Mitä asioita selvität FINSCIssä?

Tutkimusalaani ovat oppimaan oppimiseen liittyvät ilmiöt sekä oppilaan että opettajan näkökulmasta. Erityisen kiinnostuksen kohteena on tutkimus, joka kohdistuu opettajien antamaan tukeen oppilaiden metakognitiivisessa tietoisuudessa ja siihen, kuinka opettajat vastaavat tällä hetkellä 2000-luvun taitojen, kuten elinikäisen oppimisen, haasteisiin. Metakognitiivisen tietoisuuden lisääminen ei sisällä vain taitojen ja tiedon hankkimista, vaan siihen sisältyy myös kasvaminen ihmisenä tunnistamalla omat oppimisen vahvuudet ja laajentamalla itsetuntemusta. FINSCIn osahankkeen tutkimuskohteena jatkuvaa päivitystä ja oman oppimisen tarkastelua vaativat tieteellisen lukutaidon ja toimijuuden taidot ovat mielestäni siksi kiinteästi yhteydessä elinikäiseen oppimiseen ja yksilön metakognitiiviseen tietoisuuteen.

Maisa <3

Mikä on ollut suurin ajattelusi muutos tai mullistavin oppimiskokemus urallasi?

Jo itse koululaisena ja myöhemmin opettajana sekä opettajien kouluttajana mietin ja ihmettelin usein ihmisen ajattelukyvyn monimuotoisuutta ja sen oppimista elämänmittaisena prosessina. Kuitenkin ehdottomasti hämmästyttävintä oli taannoin huomata oman, silloin hyvin pienen alle kouluikäisen lapseni kykyä ajatella omaa ajatteluaan ja erityisesti hänen kykyään sanoittaa omaa ajatusprosessiaan. Silloin viimeistään lakkasin uskomasta väitteisiin, että metakognitiivinen ajattelu on mahdollista vasta myöhemmällä iällä. Onneksi tämä on myös tieteellisesti tutkittu ja todistettu!

Tässä Matissen taulussa tiivistyy paljon Helin elämään:
jazz-musiikki ja lempitaiteilija Matisse

Millä tavalla ajattelusi on viime aikoina muuttunut?

Ihmisten suhtautuminen tieteeseen, opettajien työkuvan muuttuminen, opettajien työssä jaksaminen sekä opiskelijoiden kuormittuminen ovat herättäneet minussa huolta. Toisaalta tieteen ja laadukkaan opettajakoulutuksen myötä tiedostan, että moniin huolenaiheisiin on mahdollista puuttua ja ne voivat keventyä. Korona-aika on varmasti nostanut esiin niin korjattavia ongelmakohtia kuin myös toimivia tapoja ratkaista ongelmia.

Mikä muu tutkimuksen ulkopuolella kiinnostaa, innostaa, on elämässäsi tärkeää?

Ihmisen hyvinvointi - omani lisäksi ensimmäisenä läheisteni sellainen. Omaa hyvinvointiani huollan eri tavoin. Liike on lääke, niin päälle kuin kropalle. Urheilun lisäksi musiikki on aina ollut keskeinen osa elämääni. Muusikkona olen harrastaja, mutta toisinaan minut voi löytää jazz-vokalistina ammattimuusikoiden kanssa estradilta. Kuvataideopettajuuskin kertoo jotain kulttuuria rakastavasta persoonastani.

Laskettelu ja lautailu on Helin koko perheen rakas harrastus

Miten selittäisit käsitteen "Tiedepääoma" mahdollisimman lyhyesti?

Tiedepääoma on tuottoisaa elämää rikastuttavaa omaisuutta ihmisten arjessa lisäten ymmärrystä ja auttaen erottamaan oikean tiedon ideologisista kirjoituksista. Sen kartuttaminen vaatii pitkäjänteistä työtä, joka kumuloituu ja palvelee ajan myötä monitahoisesti elämän eri vaiheissa.