5-6-luokkalaiset-tiedelukutaitoa-oppimassa

21.3.2023
Uutinen
Mirjamaija Mikkilä-Erdmann
Heli Kallio
Turun yliopiston OKL:n osahankkeen osajengi
Osahankkeessa kolme käynnistyi alkuvuodesta tiedelukutaidon projekti alakoulun 5–6-luokkalaisille ja heidän opettajilleen

Projektin tavoitteena on tutkia ja kehittää lasten ja nuorten tiedelukutaitoa. Tutkivaa lukemista harjoitellaan projektissa internetiä simuloivassa digitaalisessa oppimisympäristössä tutkimuksellisten tehtävien ja niitä tukevien harjoitteiden avulla. Tehtävät kohdistuvat laaja-alaisen osaamisen sekä ympäristötiedon ja äidinkielen POPS:n mukaisiin tavoitteisiin ja sisältöihin. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden lukutaitoa, luonnontieteellisten ilmiöiden ymmärtämistä sekä lisätä oppilaiden myönteistä suhtautumista tutkittuun tietoon.

Koska projektin myötä kokeilemme ja kehitämme tiedelukutaidon opetusmateriaalia ja oppimisympäristöä opettajan tueksi, teemme yhteistyötä opettajien kanssa ja tarjoamme myös aiheesta heille täydennyskoulutusta. Projekti toteutetaan viiden opetuskerran interventiona noin 340 oppilaan, 17 luokan ja 19 opettajan keskuudessa. Interventiota kehitetään jo myös yläkoulun puolelle, jossa ensimmäiset askelmerkit on jo otettu ja yhteistyö aloitettu. Olemme hyvin iloisia hankkeen saamasta positiivisesta huomiosta ja palautteesta!

Osahanketta johtava kasvatustieteen professori Mirjamaija Mikkilä-Erdmann työkirja hyppysissään

Mittava korkeakouluopiskelijoihin keskittyvä aineistonkeruu toteutettiin syksyllä 2022 Turun ja Joensuun yliopistojen yhteistyönä

Osahankkeessamme olemme kiinnostuneita myös korkeakouluopiskelijoiden tiedepääomasta sekä siihen kuuluvasta tiedelukutaidosta. Yli 300 opettajaopiskelijaa vastasi tuolloin heidän tiedepääomaansa kartoittavaan kyselyyn sekä tiedelukutaitoa ja pedagogista ymmärrystä mittaaviin tehtäviin. Tiedelukutaitotehtävä toteutettiin internetiä simuloivassa digitaalisessa oppimisympäristössä, jossa opiskelijat hakivat, arvioivat, tulkitsivat ja syntetisoivat tietoa tavoitteenaan vastata yhteenvedon muodossa ajankohtaiseen kysymykseen, mitä luontokato tarkoittaa ja miten sen pysäyttämiseksi tulisi toimia. Samalla, kun opiskelijat harjaantuivat keskeisissä tiedelukutaitoon kuuluvissa tiedoissa ja taidoissa, digitaalinen ympäristö keräsi dataa paitsi heidän tuotoksestaan myös tehtävänaikaisesta prosessista.

Suurella innostuksella odotamme, että pääsemme tämän kiinnostavan aineiston kimppuun!